Курс Євро на 27.01.2021: 1 EUR = 34.189 UAH. Курс за тиждень
lesaffre

Група Лесаффр у світі

Iсторiя групи Лесаффр, провiдного виробника хлiбопекарських дрiжджiв у свiтi, почалась у 1853 роцi, коли землевласники Луї Лесаффр та Луї Бондюель розпочали будiвництво заводу з виготовлення спирту із зерна та ялiвцю.

У 1871 роцi виникла iдея виробництва дрiжджiв для пекарень, якi на той час використовували власноруч виробленi закваски. Вже в наступному роцi розпочалось виробництво свiжих дрiжджiв у мiстечку Марк-ан-Бароль, що на пiвночi Францiї.
Цей перiод вважається народженням пiдприємства Лесаффр, яке стало першим промисловим виробником хлiбопекарських дрiжджiв в Європi.

Група Лесаффр є свiтовим лiдером у галузi виробництва дрiжджiв.
Дрiжджове молочко, пресованi та сухi дрiжджi Групи Лесаффр продаються в усьому свiтi. Протягом свого розвитку компанiя концентрує зусилля на безперервнiй модернiзацiї та удосконаленнi технологiй виробництва хлiбопекарських дрiжджiв.

Компанiя Лесаффр придiляє дуже велике значення науковим дослiдженням та розробкам нових продуктiв. Група Лесаффр випускає рiзноманiтнi хлiбопекарськi полiпшувачi, стартери для заквасок та самi закваски.

Сьогодні Група Лесаффр є власником 48 промислових об’єктiв, 62 комерцiйних структур, 25 Хлiбопекарських центрiв, що розташованi на всiх континентах.

У своїй дiяльностi пiдприємство Лесаффр враховує потреби кожного клiєнта – вiд великих хлiбозаводiв до домогосподарок. Продукцiя компанiї продається у бiльш нiж 180 країнах свiту.
Вже понад 100 рокiв для багатьох покупцiв в усьому свiтi ластiвка, логотип Групи, є символом високої якостi дрiжджiв.

Група Лесаффр в Українi

ТОВ “Лесаффр Україна” – пiдприємство Групи Лесаффр, свiтового лiдера у галузi виробництва дрiжджiв та iнгредiєнтiв для хлiбопечення.

Дiяльнiсть Лесаффр в Українi починається iз заснування ТОВ “Саф-Днiпро” у 2000 роцi. Завдяки успiшнiй стратегiї розвитку виходу на ринок, компанiя стала стрiмко розвиватися та розширюватися. У 2006 роцi вiдбулося перейменування пiдприємства, яке тепер з гордiстю носить назву “Лесаффр Україна”.

На базi ТОВ “Лесаффр Україна” було створено Хлiбопекарський центр. Вiн дає пекарям можливiсть обмiнюватись досвiдом та впроваджувати новiтнi європейськi технологiї у хлiбопекарську галузь.